Gold Grystal

Gold Crystal je jedním z největších výrobců křišťálových výrobků v České republice. Společnost, která byla založena před téměř 15 lety, vyrobila a vyvezla stovky tisíc produktů z křišťálu do více než 50 zemí.